prawda


prawda
prawda I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ia, CMc. prawdawdzie {{/stl_8}}{{stl_7}}'idea, zasada, teza uważana powszechnie za niepodważalną, wynikająca z ludzkiego doświadczenia albo dowiedziona naukowo': {{/stl_7}}{{stl_10}}Prawda życiowa, moralna. Prawdy psychologiczne, filozoficzne. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}prawda II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ia, CMc. prawdadzie, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'to, co zaistniało, istnieje rzeczywiście i jest niezależne od subiektywnych doznań i ocen; obiektywna rzeczywistość' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'interpretacja, przedstawienie faktów zgodnie z realiami, odpowiadające temu, co istnieje w obiektywnej rzeczywistości': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mówić prawdę. W czymś tkwi ziarno prawdy. Odstępstwa od prawdy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}prawda III {{/stl_13}}{{stl_8}}oper. met. {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'stanowiąc pauzę wypełnioną, daje mówiącemu czas do namysłu nad wyborem jakiejś formy, segmentuje tekst mówiony na odcinki': {{/stl_7}}{{stl_10}}Trzeba, prawda, uczcić, prawda, pamięć tych pomordowanych i wywiezionych, prawda, na Syberię żołnierzy AK. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'z intonacją pytającą: zamyka wypowiedź mówioną, zwykle oznajmującą; mówiący ten wyraz chce, aby partner poświadczył, że właśnie tak jest, często jest to czekanie na potwierdzenie, że informacja została odebrana; nie?, no nie?': {{/stl_7}}{{stl_10}}A. Sytuacja polityczna po ostatnich wyborach się skomplikowała, prawda? B. No.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}Bogiem a prawdą; być bliskim prawdy; co prawda; mijać się – minąć się [rozmijać się – rozminąć się] z prawdą; naga prawda; nie ma {{/stl_10}}{{stl_8}}{w czymś} {{/stl_8}}{{stl_7}}ani źdźbła prawdy; słowa prawdy; spojrzeć [popatrzeć] prawdzie [faktom] w oczy {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Prawda — Beschreibung 1918 1991 Zentralorgan des ZK der KPdSU, danach unabhängig Erstausgabe …   Deutsch Wikipedia

  • prawda — ż IV, CMs. prawdawdzie; lm D. prawd 1. «zgodna z rzeczywistością treść słów; prawdziwość, szczerość, rzetelność» Głęboka, szczera, rzetelna, gorzka prawda. Prawda psychologiczna, moralna, życiowa. Prawdy podstawowe, odwieczne, niepodważalne.… …   Słownik języka polskiego

  • prawda — 1. euf. Mijać się, rozmijać się z prawdą «mówić nieprawdę; kłamać»: Izraelska firma Mahk Shevet oferuje program komputerowy, dzięki któremu można sprawdzić, czy nasz rozmówca nie rozmija się przypadkiem z prawdą. Rzecz 20/11/1997. 2. Naga prawda… …   Słownik frazeologiczny

  • Prawda — Prạwda   [russisch »Wahrheit«], russische Tageszeitung, erscheint seit 1918 in Moskau. Im Mai 1912 auf Anregung Lenins als Sprachrohr der Bolschewiki in Sankt Petersburg gegründet; 1914 verboten. Am 18. 3. 1917 wieder gegründet, entwickelte sie… …   Universal-Lexikon

  • Prawda — Prạ|w|da, die; <russisch, »Wahrheit«> (Moskauer Tageszeitung) …   Die deutsche Rechtschreibung

  • Prawda (Begriffsklärung) — Prawda (russisch für Wahrheit) steht für: eine russische Zeitung, siehe Prawda die auflagenstärkste russische Tageszeitung Komsomolskaja Prawda eine seit 9. Dezember 1946 in Kaliningrad erscheinende Zeitung, die Kaliningradskaja Prawda (Auflage… …   Deutsch Wikipedia

  • Prawda (Wehrmacht) — „Prawda“ war der Name einer Imitation der sowjetischen Parteizeitung gleichen Namens, der größten Zeitung der UdSSR. Die äußerliche Nachahmung diente als Propagandainstrument der deutschen Wehrmacht nach dem Überfall auf die Sowjetunion im… …   Deutsch Wikipedia

  • Práwdā rússkaja — (»russisches Recht«), ältestes russ. Gesetzbuch, eine Sammlung des Großfürsten Jaroslaw (1019), ist in zwei Redaktionen bekannt, der kürzern aus dem 11. und der längern aus dem 12.–13. Jahrh. Es wurde zuerst herausgegeben durch Schlözer 1767 (mit …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

  • Prawda, Łódź Voivodeship — Infobox Settlement name = Prawda settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Łódź subdivision type2 = County subdivision name2 = Łódź… …   Wikipedia

  • Prawda, Lesser Poland Voivodeship — Infobox Settlement name = Prawda settlement type = Village total type = image shield = subdivision type = Country subdivision name = POL subdivision type1 = Voivodeship subdivision name1 = Lesser Poland subdivision type2 = County subdivision… …   Wikipedia